Truyện Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyênxoay quanh cuộc sống của mái ấm gia đình Ingalls với việc làm knhị hoang mọi vùng khu đất new của quốc gia Mỹ cuối núm kỉ 19. Cuốn sách xuất phát từ đều câu chuyện thusống thơ dại của người sáng tác Laura Ingalls Wilder, được kể lại bằng ngôi thiết bị ba qua lời đề cập của nhân thiết bị thiết yếu, cô bé Laura – bạn con vật dụng nhì trong mái ấm gia đình Ingalls.Ấn tượng lớn nhất cùng với từng fan hâm mộ Lúc đọcNgôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyênchắc rằng là tình yêu gia đình ấm cúng, tình thôn nghĩa làng, cảm tình bạn bè trong sạch. Thiênđái thuyếtcũng ca tụng phần đông con tín đồ lạc quan, yêu thương đời, tràn đầy nghị lực sinh sống dù sống trong điều kiện trở ngại khổ cực Khi khai phá vùng đất new. Bên cạnh các áng văn tốt đẹp về thiên nhiên bát ngát bên trên gần như vùng thảo ngulặng hoang vu của nước Mỹ cuối cố gắng kỉ 19, tác phđộ ẩm còn đề cập tới những vấn đề của quốc gia Mỹ đương thời: nàn riêng biệt chủng tộc, binh cách Nam-Bắc, tự do tín ngưỡng, khía cạnh trái của nền bốn bạn dạng, vụ việc thoải mái báo chí…


- Choose -Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Toàn tập)- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo nguim - Tập 01: Ngôi bên nhỏ nghỉ ngơi Big Woods-- Ngôi bên bé dại trên thảo nguim (Tập 1) - Cmùi hương 01-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương thơm 02-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 1) - Chương thơm 03-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 04-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Chương 05-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 1) - Chương 06-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Chương thơm 07-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 1) - Cmùi hương 08-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Chương thơm 09-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 1) - Cmùi hương 10-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương thơm 11-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 1) - Chương 12-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 1) - Cmùi hương 13 (Hết tập 1)- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo ngulặng - Tập 02: Ngôi bên nhỏ bên trên đồng cỏ-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 2) - Chương thơm 01-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 02 - 03-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 2) - Chương 04-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 05-- Ngôi bên nhỏ trên thảo nguim (Tập 2) - Chương 06-- Ngôi nhà bé dại trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 07-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 08 - 09-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 2) - Cmùi hương 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương thơm 12 - 13-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguim (Tập 2) - Chương thơm 14-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 2) - Cmùi hương 15-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương 16 - 17-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 18 - 19-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 2) - Cmùi hương trăng tròn - 21-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 2) - Cmùi hương 22-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 23 - 24-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 2) - Cmùi hương 25 - 26 (Hết)- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguyên - Tập 03: Cậu bé công ty nông-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Cmùi hương 01 - 02-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 3) - Chương thơm 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương thơm 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 07 - 08-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 09 - 10-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 3) - Cmùi hương 11 - 12-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương thơm 13 - 14-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 15 - 16-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương thơm 17-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 18-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 3) - Chương 19 - 20-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 22 - 23-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Cmùi hương 24 - 25 - 26-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Cmùi hương 27-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 3) - Cmùi hương 28 - 29 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ tuổi bên trên thảo ngulặng - Tập 04: Bên cái Rạch Mận-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên ổn (Tập 4) - Chương 01 - 02 - 03 - 04-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 4) - Chương 05 - 06 - 07-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 4) - Chương 08 - 09 - 10 - 11-- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo nguyên ổn (Tập 4) - Chương thơm 12 - 13 - 14-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương thơm 15 - 16 - 17-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 4) - Cmùi hương 18 - 19 - 20-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguim (Tập 4) - Cmùi hương 21 - 22 - 23-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 4) - Cmùi hương 24 - 25-- Ngôi công ty bé dại trên thảo nguim (Tập 4) - Chương thơm 26 - 27 - 28-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 4) - Chương thơm 29 - 30-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 4) - Cmùi hương 31 - 32-- Ngôi nhà nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 33 - 34 - 35-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương thơm 36 - 37 - 38-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 4) - Cmùi hương 39 - 40 - 41 (Hết)- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguim - Tập 05: Ven bờ hồ nước bạc-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 01 - 02-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 5) - Cmùi hương 03 - 04-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo nguim (Tập 5) - Chương thơm 05 - 06-- Ngôi công ty bé dại trên thảo ngulặng (Tập 5) - Chương thơm 07-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 5) - Chương 08 - 09-- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 5) - Cmùi hương 10-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi bên trên thảo nguim (Tập 5) - Chương thơm 11 - 12-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 5) - Cmùi hương 13 - 14-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Chương 15 - 16 - 17-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguim (Tập 5) - Cmùi hương 18 - 19 - 20-- Ngôi công ty bé dại trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Chương thơm 21-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 5) - Cmùi hương 22-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương thơm 23 - 24-- Ngôi nhà nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 25 - 26-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 5) - Chương 27 - 28-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 5) - Cmùi hương 29-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 5) - Chương thơm 30 - 31 - 32 (Hết)- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo nguim - Tập 06: Mùa đông bất tận-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương thơm 01-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 6) - Cmùi hương 02-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 6) - Cmùi hương 05 - 06-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo ngulặng (Tập 6) - Cmùi hương 07 - 08-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương thơm 09-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguim (Tập 6) - Chương thơm 10 - 11-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguim (Tập 6) - Cmùi hương 12 - 13-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Cmùi hương 14 - 15-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương 16 - 17-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương 18-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương 19 - 20-- Ngôi công ty bé dại trên thảo ngulặng (Tập 6) - Cmùi hương 21-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương thơm 22-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 6) - Cmùi hương 23 - 24-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 6) - Chương 25 - 26-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương 27-- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương thơm 28 - 29-- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 30 - 31-- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương thơm 32 - 33 (Hết)- Ngôi công ty nhỏ trên thảo nguyên ổn - Tập 07: Thị trấn nhỏ trên thảo nguyên-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương 01 - 02-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 03 - 04-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 7) - Cmùi hương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguim (Tập 7) - Cmùi hương 07-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 7) - Cmùi hương 08 - Phần 1-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 08 - Phần 2-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 09 - Phần 1-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 7) - Cmùi hương 09 - Phần 2-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương thơm 10-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 11-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương 12 - 13-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 14-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 7) - Cmùi hương 15-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo ngulặng (Tập 7) - Cmùi hương 16-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 17 - 18-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguim (Tập 7) - Cmùi hương 19-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương 20-- Ngôi nhà nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 21-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương thơm 22 - 23-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương 24-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 25 (Hết)- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguim - Tập 08: Những ngày hạnh phúc-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 8) - Chương thơm 01-- Ngôi công ty bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương thơm 02-- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo ngulặng (Tập 8) - Chương 03-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương thơm 04-- Ngôi công ty nhỏ tuổi bên trên thảo nguim (Tập 8) - Chương thơm 05 - 06-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 07 - 08-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 8) - Chương thơm 09 - 10 - 11-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo nguim (Tập 8) - Chương thơm 12 - 13-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 8) - Cmùi hương 14-- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 8) - Chương 15 - 16-- Ngôi bên bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Cmùi hương 17 - 18-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 19-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 8) - Cmùi hương 20-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 8) - Chương 21-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguim (Tập 8) - Cmùi hương 22 - 23-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 8) - Cmùi hương 24 - 25-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 8) - Cmùi hương 26 - 27 - 28-- Ngôi công ty nhỏ tuổi bên trên thảo ngulặng (Tập 8) - Cmùi hương 29 - 30-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 8) - Chương thơm 31 - 32-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 8) - Cmùi hương 33 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ổn - Tập 09: Bốn năm đầu-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 9) - Cmùi hương 0một trong những phần 1-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 9) - Cmùi hương 0một trong những phần 2-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 9) - Chương thơm 01 phần 3-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguim (Tập 9) - Cmùi hương 02-- Ngôi nhà nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 03-- Ngôi nhà bé dại trên thảo ngulặng (Tập 9) - Chương 04 phần 1-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 9) - Chương thơm 04 phần 2 (Hết)- Ngôi bên bé dại trên thảo nguyên - Tập 10: Trên đường về-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 10) - Chương thơm 1-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguim (Tập 10) - Cmùi hương 2 phần 1-- Ngôi công ty bé dại bên trên thảo nguim (Tập 10) - Cmùi hương 2 phần 2-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 2 phần 3-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 10) - Chương 3 phần 1-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên ổn (Tập 10) - Chương 3 phần 2 (Hết)- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo ngulặng - Tập 11: Thỏng miền Tây-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 11) - Lời mlàm việc đầu-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 11) - Chương 1-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 11) - Chương thơm 2 phần 1-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 11) - Chương thơm 2 phần 2-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Cmùi hương 2 phần 3-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguim (Tập 11) - Chương thơm 2 phần 4-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Cmùi hương 2 phần 5-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Cmùi hương 2 phần 6 (Hết)

Chuyên mục: Tin tức