Err_Connection_Timed_Out Không Vào Được Facebook

Mọi fan góp bản thân cùng với. Máy máy tính bản thân Google Chrome ko vào facebook được, sản phẩm công nghệ báo lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Trong Khi Cốc cốc thì vào được. Giúp bản thân với
*

*

*