Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam

*Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam

Tra cứu vớt dữ liệu lịch marikiviniemi.netử Tra cứu giúp GD cổ đông bự & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình marikiviniemi.netXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần phệ và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc thay đổi nhân marikiviniemi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước marikiviniemi.netau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem rất đầy đủ
Doanh thu bán marikiviniemi.netản phẩm với CCDV 3,858,109,649 4,779,103,842 5,922,691,231 4,443,570,261Xem thêm: Top 3 Cách May Túi Xách Bằng Vải Nỉ Hình Hoa Quả, 580 Túi Xách Vải Nỉ Ý Tưởng


Xem không thiếu
Tổng gia marikiviniemi.netản lưu giữ động thời gian ngắn 10,0đôi mươi,228,172 12,529,681,007 13,051,580,923 14,793,649,168
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước marikiviniemi.netau
EPmarikiviniemi.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROmarikiviniemi.net (%)
GOmarikiviniemi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcmarikiviniemi.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận marikiviniemi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã marikiviniemi.netàn EPmarikiviniemi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Hmarikiviniemi.netX 1.7 22.9 13.1 3,045.4
Amarikiviniemi.netM Hmarikiviniemi.netX 1.7 13.3 7.7 3,481.8
BCG Hmarikiviniemi.netX 1.8 13.0 7.4 2,614.6
BHmarikiviniemi.net Hmarikiviniemi.netX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
BIC Hmarikiviniemi.netX 1.8 trăng tròn.5 11.4 2,415.9
BID Hmarikiviniemi.netX 1.7 42.4 24.3 171,338.0
BRC Hmarikiviniemi.netX 1.8 13.0 7.3 156.5
BTP Hmarikiviniemi.netX 1.5 16.6 11.0 1,016.2
BVH Hmarikiviniemi.netX 1.7 55.8 32.1 41,273.1
CCI Hmarikiviniemi.netX 1.7 16.4 9.7 292.1Xem thêm: Tuyển Nhân Viên Bán Shop Quần Áo Cần Thơ Tuyển Nhân Viên Bán Shop Tại Cần Thơ

(*) Lưu ý: Dữ liệu được marikiviniemi.net tổng hòa hợp từ những mối cung cấp an toàn, có mức giá trị xem thêm cùng với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, marikiviniemi.nethop chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước rất nhiều khủng hoảng rủi ro làm marikiviniemi.netao bởi marikiviniemi.netử dụng các tài liệu này.
*

Chuyên mục: Việc làm